Звіт про виконання районного бюджету за I півріччя 2020 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 до звіту про виконання районного бюджету за I півріччя  2020 року

 І. Виконання надходжень доходів до районного бюджету 

 За I півріччя 2020 року власні доходи загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконанні на 105,5 відсотків. Надійшло доходів більше  на 1347,1 тис. грн., при затвердженій сумі доходів на січень – червень 2020 року – 24482,1тис. грн., фактично надійшло – 25829,2 тис. гривень, у тому числі по видах:

 

– податок на доходи фізичних осіб – надійшло 25541,9 тис. грн. (105,8%);

– податок на прибуток – 20,4 тис. грн. (204,4 %);

–  плата за надання адміністративних послуг  – 95,1 тис. грн. (75,6 %);

– надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності – 17,3 тис. грн. (30,4 %);

– інші надходження –79,6 тис. грн.

 

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб з заробітної плати в січні – червні 2020 року були (норматив відрахувань до районного бюджету  60 %):

 • Відділ освіти – 6626,2 тис. грн.;
 • КП «Деражнянська ЦРЛ ХО» – 1719,3 тис. грн.;
 • СТОВ «ім. Шевченка» – 1705,8 тис. грн.;
 • ПРАТ «Деражнянський молочний завод» – 1742,9 тис. грн.;
 • ТОВ «НЬЮ АГРО ПОДІЛЛЯ» – 1217,4 тис.грн.;
 • АТ «Хмельницькобленерго» – 1210,1 тис. грн.;
 • ДНЗ «Деражнянський ЦПО» – 953,1 тис. грн.;
 • ПАТ «Хмельницькгаз» – 583,7 тис. грн.;
 • Деражнянський РВ ГУНП в Хмельницькій обл. – 599,3 тис. грн.;
 • ПРАТ «Деражнянське ХПП» – 609,2 тис. гривень.

 

Податок на прибуток сплачений такими підприємствами:

 • СЛКП «Флора» – 15,0 тис. грн.;
 • ГМП «Інвентаризатор» – 4,9 тис. грн.;
 • Районна центральна аптека – 0,5 тис. гривень.

Базової дотації  з державного бюджету  надійшло 7504,2 тис. грн., дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2244,3 тис. грн.,  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 37327,4 тис. грн. (освітньої субвенції – 32374,8 тис. грн., медичної субвенції – 4952,6 тис. грн.), субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам –  3656,2 тис. грн. (на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 603,9 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 923,9 тис. грн., на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 146,8 тис. грн.), іншої субвенції з місцевих бюджетів – 252,9 тис. грн., субвенції з місцевих бюджетів на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування  – 1399,4  тис. гривень.

 

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 1418,3 тис. грн., (власні надходження бюджетних установ).

Забезпечено виконання власних доходів спеціального фонду на 44,5 % до затверджених розписом сум на поточний  рік.

 

IІ. Виконання видатків районного бюджету

 

При фінансуванні головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, відповідно до планових призначень визначених рішенням тридцять восьмої сесії районної ради від 21 грудня 2019 року № 4-38/2019 «Про районний бюджет на 2020 рік», а також з урахуваннями змін на 2020 рік.

На поточне утримання бюджетної сфери та фінансування регіональних програм  по загальному фонду з районного бюджету спрямовано 72871,4 тис. грн., що становить 85,5 % до уточнених планових призначень на I півріччя 2020 року.

У загальній структурі видатків районного бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 63165,8 тис. грн., тобто 86,7 % від загального обсягу видатків.

На оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, продуктів             харчування та медикаментів використано 6889,2 тис. грн., або 9,5 % бюджетного фінансування.

Зазначеним фінансуванням забезпечено повну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, допомоги населенню у встановлені терміни і не допущено простроченої заборгованості з цих виплат.

На фінансування бюджетних програм, затверджених районною радою, з районного бюджету у звітному періоді передбачено 5245,0 тис. грн. фактично 4366,9 тис. гривень (додаток).

Державне управління

За I півріччя 2020 року фактичне  виконання  становить 1035,5 тис. грн. при плані на вказаний період 1286,8 тис. грн., тобто 83,1 відсотків до призначень на вказаний період.
Захищені та першочергові статті профінансовані відповідно до фінансового ресурсу.

тис. грн.

КЕКВ План Факт Відхилення(-/+)
2110 885,0 748,0 -137,0
2120 173 139,6 -33,4
2210 36,0 17,6 -18,4
2240 97,0 55,2 -41,8
2270 95,8 75,1 -20,7

 

Станом на 01.07.2020 року капітальні видатки по спеціальному фонду становлять 24,0 тис. грн. – теплообмінники до котла (2 шт.) для Деражнянської районної ради.

На фінансування «Районної програми розвитку архівної справи трудового архіву Деражнянського району на 2016-2020 роки» передбачені видатки в сумі 126,5 тис. грн., використано 114,4 тис. грн., в тому числі на заробітну плату та нарахування на заробітну плату 92,2 тис. гривень.

Освіта  

 По районному бюджету на I півріччя 2020 року з врахуванням змін заплановано 64649,7 тис. грн., фактичне  виконання становить 51538,7 тис. грн., тобто 84,1 відсотка. На харчування учнів шкіл та дітей в ДНЗ витрачено 845,4 тис. грн. при уточненому плані на вказаний період 2572,6 тис. гривень.

Захищені та першочергові статті профінансовані відповідно до фінансового ресурсу.

тис. грн.

КЕКВ План Факт Відхилення(-/+)
2110 44184,1 38814,9 -5369,2
2120 9923,4 8559,7 -1363,7
2220 10,0 10,0 0
2230 2572,6 845,4 -1727,2
2240 667,3 426,3 -241,0
2270 5214,2 2748,8 -2706,4
2700 14,5 1,8 -12,7

 

Станом на 01.07.2020 року капітальні видатки по спеціальному фонду становлять 162,8 тис. грн. – співфінансування по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі Деражнянської ЗОШ I-III № 2.

 

Охорона  здоров’я

 

По бюджету на І півріччя 2020 року  з урахуванням змін заплановано  11895,6 тис. грн., фактично профінансовано 10546,4 тис грн., тобто  виконання  становить 91,0 відсотків.

Захищені та першочергові статті профінансовані відповідно до фінансового ресурсу.

 

КЕКВ План Факт Відхилення(-/+)
2110 5229,9 5159,1 -70,8
2120 1119,7 1103,8 -15,9
2220 1219,9 1039,1 -180,8
2230 92,0 91,2 -0,8
2270 2379,4 1756,4 -623
2700 815,4 613,9 -201,5

На медикаменти по галузі «Охорона здоров’я» на I півріччя 2020 рік з урахуванням змін заплановано 1219,9 тис. грн. касові видатки 1039,1 тис. гривень. На оплату продуктів харчування по галузі «Охорона здоров’я» станом на 01.07.2020 року при уточненому плані 92,0 тис. грн., касові видатки становлять 91,2 тис. гривень.

Станом на 01.07.2020 року капітальні видатки по спеціальному фонду становлять 2339,9 тис. грн.:

4,7 тис. грн. експертиза системи сигналізації;

28,4 тис. грн. капітальний ремонт системи сигналізації;

85,7 тис. грн. проектні роботи по реконструкції котельні;

742,7 тис. грн. медичне обладнання;

1098,0 тис. грн. відеогастроколоноскоп;

380,4 тис. грн. мобільна рентген система.

Соціальний захист населення

За I півріччя 2020 року по соціальному захисту населення (без врахування субвенцій з обласного бюджету) при плані на вказаний період 3522,5 тис. грн., фактичне  виконання  становить 3173,8 тис. грн., тобто 90,1% до призначень на вказаний період.

 

              На фінансування  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  план  по  бюджету на І півріччя 2020 року з урахуванням змін становить 366,0 тис. грн., а фактично профінансовано  349,4 тис. гривень.

Видатки на заробітну плату і нарахування при уточненому плані на звітний період 324,7 тис. грн., профінансовано 322,4 тис. грн. Видатки на енергоносії становлять  4,2 тис. грн. при плані 5,4 тис. гривень.

На  фінансування територіального центру соціального обслуговування план по бюджету на І півріччя 2020 року з урахуванням змін становить 2396,2 тис. грн., а фактично профінансовано 2211,5 тис. грн. – видатки по заробітній платі і нарахуванні на заробітну плату.

 

На фінансування  центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю «Калина» план  по  бюджету на І півріччя 2020 року з урахуванням змін становить 616,9 тис. грн., а фактично профінансовано 520,5 тис. гривень.

Касові видатки по заробітній платі та нарахуванню станом на 01.07.2020 р. 497,4 тис. грн., при уточненому плані на звітний період 546,3 тис. гривень. Видатки на енергоносії  8,9 тис. грн., при плані 22,1 тис. гривень. Видатки на харчування за звітний період становлять 11,4 тис. грн., при плані  34,1 тис. гривень.

Капітальні видатки протягом 6 місяців не планувались і не проводились.

 

На фінансування районної комплексної програми «Піклування»  передбачені асигнування в сумі 80,0 тис. грн., станом на 01.07.2020 року видатки становлять 46,7 тис. гривень. Надана матеріальна допомога 91 заявнику.

 

На фінансування районної програми «Соціальна підтримка сімей загиблих, учасників анти терористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих» передбачені асигнування в сумі 10,0 тис. грн., станом на 01.07.2020 року видатки становлять 3,0 тис. гривень.   .

На фінансування компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян передбачені асигнування  в сумі 91,3 тис. грн., видатки за звітний період становлять 40,0 тис. гривень.

На фінансування компенсаційних виплат на пільговий проїзд  окремих категорій громадян на залізничному транспорті  передбачені асигнування  в сумі 160,0 тис. грн., видатки за звітний період становлять 63,3 тис. гривень.

На фінансування пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку передбачені асигнування в сумі 33,5 тис. грн., видатки за звітний період становлять 17,9 тис. гривень.

На фінансування програми «Діти Деражнянщини на 2017 – 2022 роки»  передбачені асигнування в сумі 10,0 тис. грн., станом на 01.07.20 року видатки становлять 4,9 тис. гривень.

Культура і  мистецтво

По бюджету на I півріччя 2020 року з урахуванням змін заплановано 5672,7 тис. грн., фактично профінансовано 5227,2 тис. грн., тобто виконання становить 92,5 відсотків.

Захищені та першочергові статті профінансовані відповідно до фінансового ресурсу
КЕКВ План Факт Відхилення(-/+)
2110 3991,1 3971,7 -19,4
2120 857,9 845,0 -12,9
2240 67,7 24,5 -43,2
2270 574,1 277,8 -296,3

Станом на 01.07.2020 року капітальні видатки не планувались.

На фінансування  районної студії телебачення  «TV – 43» станом на 01.07.2020 року касові видатки становлять 204,1 тис. грн., при планових призначеннях 208,0 тис. гривень.

Фізична культура та спорт

По бюджету на I півріччя 2020 року з урахуванням змін всього заплановано 1011,5 тис. грн., фактично профінансовано 852,3 тис. грн., тобто виконання становить 84,6 відсотків.

Захищені та першочергові статті профінансовані відповідно до потреби в повному об’ємі.
КЕКВ План Факт Відхилення(-/+)
2110 661,0 592,0 -69,0
2120 145,5 108,7 -36,8
2250 20,5 1,3 -19,2
2610 150,0 147,1 -2,9
       

 

На фінансування ДЮСШ  при плані 826,5 тис. грн. використано 701,4 тис грн. на заробітну плату та нарахування на заробітну плату.

На фінансування РО ВФСТ «Колос» станом на 01.07.2020 р. використано 147,1 тис. грн. на заробітну плату та нарахування на заробітну, плату при плані 150,0 тис. гривень.

Кредиторська і дебіторська заборгованість

 Простроченої кредиторської заборгованість станом  на 01.07.2020 р. по загальному фонду бюджету району (не враховуючи субвенції) немає.

Кредиторської заборгованості по спеціальному фонду бюджету району (не враховуючи субвенцій) станом на 01.07.2020 року немає.

Начальниця управління  фінансів               Валентина ПЕТРІВ